Røros Kobberværk

Røros Kobberverk
- et 333 år langt industrieventyr

Se også www.cirkumferensen.no

[ Roros Copperworks -    1644-1977 ]

Foto : Ingrid Eide
Roros Copperworks

 1644 - 1977

Dette
domenet
kan du kjøpe

 

 

Ut på tur? Prøv en leiebil!
Leiebil

www.worldwideautorentals.com

 

 

 


 

Relaterte linker

Andre linker

Norske linker
dataicon Verdensarven Røros - en smakebit
dataicon Rørosmuseet
dataicon Røros Bergverks arkiv 9.C.1.2. “Gruffuernis Maanits Affløninger Register Anno 1687”
dataicon Personer tilknyttet Røros Bergverk på 1600-tallet
dataicon Storwartz
dataicon Lovdata: Lov om forskjellige forhold vedrørende Røros Kobberverks Skogvæsen
dataicon Innvandrere ved Røros kobberverk (1620-1692)
dataicon Falkberget.No: Om Johan Falkberget
dataicon Digitalarkivet: Kilder i Digitalarkivet for 1640 Røros
dataicon Galleri Nor (Nasjonalbiblioteket), bildesøk
dataicon Olavsrosa: Din veiviser til kulturarvopplevelser
dataicon Norsk Kulturarv
dataicon Riksantikvaren
dataicon Miljøverndepartementet - Avdeling for kulturminner og kulturmiljø
dataicon Nordic World Heritage Foundation (engelsk)
dataicon NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning
 

Norske verdensarvsteder på UNESCO World Heritage List
Lista over norske verdensarvsteder omfatter nå syv oppføringer.

dataicon (1) Bergstaden Røros (engelsk, UNESCO)
dataicon (2) Bryggen i Bergen (engelsk, UNESCO)
dataicon (3) Urnes stavkirke (engelsk, UNESCO)
dataicon (4) Helleristningene i Alta (engelsk, UNESCO)
dataicon (5) Vegaøyene (engelsk, UNESCO)
dataicon (5) Vegaøyene (norsk/engelsk, Vega kommune)
dataicon (6) Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden) (engelsk, UNESCO)
dataicon (6) Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden) (norsk, RA)
dataicon (7) Struvemeridianen (norsk, RA)
 

Utenlandske linker
dataicon UNESCO World Heritage
dataicon ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation
                    and Restoration of Cultural Heritage
dataicon The European Mining Heritage Network
dataicon FALU GRUVA - Stora Kopparberget

 

dataicon Røros Reiseliv
dataicon Rørosmartnan
dataicon Røros kommune
dataicon Holtålen kommune
dataicon Os kommune
dataicon Tolga kommune
dataicon Tynset kommune
dataicon Folldal kommune
dataicon TolgaNett (webkamera)
dataicon Fotograf Ingrid Eide

Storwartz. Foto: © Thorbjørn Liell
Nedre Storwartz

 

Directorate for Cultural Heritage  -  Riksantikvaren


Vern av kulturminner og kulturmiljøer
er en viktig del av miljøvernet.
Riksantikvaren er direktorat
under Miljøverndepartementet
og har et overordnet ansvar for
landets kulturminner.
Les mer ...

The RIKSANTIKVAREN logo is used with written permission from the Directorate for Cultural Heritage.

 

 

 

 

Oppdatert 09/08/16 23:21:58

 

 © 2016 Eireway Ltd
Copyright infringement and illegal use/reuse of the content of this will be subject to prosecution according to national and international legislation.
“The law is merciful to those who obey and merciless to those who disobey”